ניהול פרויקטים

אפיון מערכות

תהליך האפיון הינו השלב הבסיסי והחשוב ביותר בתהליך הפיתוח של מערכת טכנולוגית. ביצוע האפיון הטכנולוגי כולל סיעור מוחות עם הלקוח, במהלכו צפים מספר רב של נושאים הדורשים התייחסות.

קראו עוד

ייעוץ ותכנון

הצלחת הפרויקט תלויה באופן ניהולו ובערכים המוספים שהוא נותן לארגון. הקמת פרויקט מחשוב דורשת שילוב מספר רב של גורמים הן מהארגון והן מחוצה לו ולכן חשוב שיהיה גורם אחד שירכז ויפקח על הפרויקט תוך ירידה לפרטים הקטנים ביותר....

קראו עוד

ליווי ופיקוח

עזרה בליווי ופיקוח לאחר בחירת הספק הזוכה, עד להעלאתו לאוויר של הפרויקט. מטרתו העיקרית של הליך זה הוא לוודא כי הספק הזוכה, מקיים את כל התחייבויותיו, מספק את כל התוצרים כנדרש, עומד בלוחות הזמנים, אינו חורג מהתקציבים, והחשוב...

קראו עוד

בדיקות קבלה

ביצוע בדיקות קבלה פונקציונאליות, יבוצעו לאחר שהספק הזוכה ימסור לבדיקות, גרסה אחרונה וסופית של המערכת הנדרשת. כהליך מקדמי לבדיקות הקבלה אשר יבוצעו על ידי, יועברו לספק הזוכה הנחיות לביצוע בדיקות המסירה מצידו.הנחיות אלו,...

קראו עוד

יישוב סכסוכים טכנולוגיים

יישוב מחלוקות וסכסוכים טכנולוגיים

קראו עוד