Rest

ניתוח צרכים, תכנון, אפיון וניהול של הפרויקטים הבאים:

  • העברת מערכות הניהול של אתר Rest למערכת IYP+
  • אפיון וניהול הקמת אתר האינטרנט החדש של Rest
  • פרוייקטי הסבת לקוחות ומוצרים