כתיבת מכרז

תהליך כתיבת מכרז, כולל הפקת כתב מכרז (על בסיס מסמך הדרישות) אשר יופץ לספקים, בחירת הספקים אליהם יופנה המכרז, ניהול כנס ספקים והצגת הפרויקט, ניהול האינטראקציה עם הספקים (שאלות-ותשובות, הבהרות), קביעת מדדים, משקולות ואמות מידה לבחירת הספק הזוכה, מיון ההצעות, בחירת הספק הזוכה, וליווי הארגון עד לשלב חתימת הסכם העבודה עם הספק הזוכה.

בנוסף לכך, בעת כתיבת מכרז, מוצעת גם עזרה בהכנת הסכם העבודה (המשפטי) עם הספק הזוכה (עזרה הבאה מתוך ניסיון רב בתהליכים דומים, אך אינה באה להחליף את מעורבותו של היועץ המשפטי של הלקוח).

בין אם מדובר בגוף ציבורי הפועל בכפוף לחוק חובת המכרזים ובין אם מדובר בגוף עסקי המעוניין בפניה רשמית למציעים, כתיבת מכרז היא תהליך מובנה ומסודר בה הלקוח (המזמין) פונה למציעים (הספקים) כדי לרכוש מהם מוצרים ו/או שירותים.

כתיבת מכרז כוללת תיאור ברור ומפורט של הדרישות, המוצרים/השירותים, כתבי הכמויות, תנאים מסחריים רלוונטיים וכל מידע חיוני שיוכל לסייע למציע ההצעה להבין בצורה הטובה ביותר מהו הצורך ומהן הציפיות של מזמין העבודה.

בנוסף, יכלול המכרז טבלת ריכוז תאריכים, הסבר לגבי אופן העברת שאלות הבהרה, הסבר לגבי אופן מסירת/הגשת ההצעות, התחייבויות ואישורים שיש לצרף להצעה, אופן בחירת המציע הזוכה והיבטים משפטיים נוספים.

מעוניינים בפרטים נוספים?
מוזמנים ליצור איתי קשר:
שיחה קצרה > עצה טובה > ללא שום התחייבות.
חן פינגר, 052-3555591