מענה למכרז

הובלת מענה למכרזים גדולים ומורכבים, הכוללת קריאה מדוקדקת של מסמכי המכרז, הכנת שאלות הבהרה, בחינת תנאי הסף, ניתוח הדרישות, ריכוז המענה המקצועי לסעיפי המכרז, הכנת טבלאות התמחור, בקרה על עמידת המענה בדרישות המכרז, גיבוש תפישת הפתרון המוצע, ייעוץ וסיוע עד להגשתו של המענה למכרז. עריכת מסמך המענה בשפה אחודה, תוכן עניינים, כותרות ופסקאות, נספחים מקצועיים, וכמובן ויזואליות מרשימה הכוללת שילוב של תרשימים ואיורים אשר הופכים את קריאת המענה לחוויה נעימה ומרתקת.

הגיע מכרז גדול ? אנשי הצוות עסוקים כולם בפרויקטים אחרים? זקוקים לעין נוספת ולבקרה? האחראי על המענה מטפל במספר פרויקטים במקביל?

כל מרכיבי המכרז מנותחים לצורך הכנת התשתית למענה ולביצוע התמחור. המענה למכרז מתבצע בשיתוף פעולה מלא עם הגורמים הפנימיים בארגון. ניסיון רב במכרזים בנוהל מפת"ח, RFI, RFP, ביצוע ביצוע בקרה על המענה למכרז, עמידה בתנאי סף ובחינת הסכם ההתקשרות.

מענה למכרז כולל בין היתר:

 • פגישות עבודה עם מטה החברה לגיבוש-על של המטרות והיעדים
 • ניתוח צרכים אפיונם והגדרתם
 • פגישות עבודה עם מובילי הארגון לצורך גיבוש קונספט
 • מיפוי המשתמשים וקהלי היעד
 • סקירת התשתיות הטכנולוגיות של הלקוח
 • תכנון ארכיטקטורת המידע
 • תכנון רכיבים, מנגנונים וממשקים
 • בחינת פתרונות טכנולוגיים
 • בחינה ותכנון עיצוב ממשקי המשתמש השימושיות וחוויית הגלישה באתר (UI)
 • קביעת לוחות זמנים וסדרי עדיפויות למימוש
 • כתיבת מסמכי RFP
 • בחינת ספקים וקבלני ביצוע
 • ניהול כנס ספקים
 • ניהול שאלות ותשובות לספקים
 • הכנת מסמך ריכוז להצעות המתקבלות
 • בחירת ספקים (פיתוח, עיצוב, קידום במנועי חיפוש...)
 • תיאום בין כל הגורמים המעורבים
 • פיקוח צמוד על כל שלבי העבודה ועל צוותי הפרויקט
 • מתן פתרון לבעיות הלקוח במשך הפרויקט

בתום תהליך המענה למכרז, יוגש ללקוח מסמך RFP מפורט עפ"י העקרונות הנהוגים בשוק. תהליך המענה למכרז כולל "תחקור" הגורמים הרלוונטיים מצד הלקוח, תוך ריכוז המידע וגיבושו לידי מסמך RFP אשר ישמש את הלקוח לצורך קבלת הצעות מחיר מספקי פתרונות טכנולוגיים למימוש צרכיו.