פמי פרימיום

ביצוע בקרה וסיוע במענה למספר מכרזים בתחום הטלרפואה