Shuttlez

תכנון, הקמה, אפיון ופיתוח של אתר אינטרנט, מערכת ניהול ואפליקציה עבור מיזם היסעים חדשני ויוצא דופן לאירועים המוניים. ליווי והובלת המיזם משלב החלום, דרך שיווקו ללקוחות הפוטנציאליים, תכנון ואפיון התשתית הטכנולוגית הנדרשת להפעלתו של המיזם.

אספקת פתרון שלם ומלא, הכולל בין היתר פיתוח של האתר, של מערכת הניהול ושל האפליקציה, תפעול שוטף של התשתיות הטכנולוגיות של המיזם מיום הקמתו, לרבות ממשק למערכת סליקה, ממשק למערכת הנהח"ש, ממשק למערכת הפצת סמס וממשק למערכת הפצת דוא"ל.