ילין לפידות

  • אפיון דרישות לפיתוח אתר אינטרנט חדש הכולל אזור אישי לעמיתים, סוכנים ומעסיקים
  • הכנת מסמך RFP לקבלת הצעות מספקים