דורטל

מענה למכרז להקמה והפעלה של מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח המופעל לפי תקנות ביטוח רכב מנועי עבור איגוד חברות הביטוח