ליווי ופיקוח

עזרה בליווי, פיקוח ובקרה לאחר בחירת הספק הזוכה, עד להעלאתו לאוויר של הפרויקט. מטרתו העיקרית של הליך זה הוא לוודא כי הספק הזוכה, מקיים את כל התחייבויותיו, מספק את כל התוצרים כנדרש, עומד בלוחות הזמנים, אינו חורג מהתקציבים, והחשוב מכל – משביע את רצון הלקוח. במסגרת הליווי והפיקוח על תהליכי העבודה שלאחר בחירת הספק, יכללו בין היתר הפעולות הבאות:

  • ניהול פגישת ההתנעה עם הספק הזוכה
  • מעורבות בפגישות האפיון הפונקציונאלי שיבצע הספק הזוכה
  • מעורבות בפגישות תכנון ממשק המשתמש וקביעת הקונספט העיצובי של האתר
  • ניהול לוח הזמנים ואכיפת העמידה בו
  • פיקוח על אבני הדרך והתקציב
  • ביצוע בדיקות קבלה פונקציונאליות לפרויקט