תכנון ואפיון ממשק משתמש

בעת תכנון ואפיון ממשק המשתמש בפרויקט אינטרנט, מסכי המערכת יעוצבו באופן שיהיו נוחים לשימוש, תוך מתן בחירה מסרגלי הניווט.קונספט גראפי אחיד ילווה את האתר.

המסכים יעוצבו באופן אחיד,תחת Grid אשר ילווה את האתר לכל אורכו. מערכת תפעול האתר - תשמר אחידות ב-Grid הבסיסי עיצוב ובדרך הניווט, כך שהמשתמש יוכל לעבור בניהם ולתפעל אותם בנוחיות לאחר היכרות קצרה עם המערכת.

מסכי המערכת המוצעת יתוכננו על-פי הסטנדרטים הגבוהים והניסיון הרב במערכות מידע בכלל ומערכות בתצורת אינטרנט בפרט. תפעול המסכים יהיה בהתאם לממשק אינטרנטי סטנדרטי, המאפשר שימוש בעכבר ובמקשים פונקציונאליים, תפריטים וסרגלי כלים.

עיצוב ופיתוח ממשקי המשתמש במערכת יעשה על פי מתודולוגית עיצוב ממשק למשתמש אשר גובשה בחברתנו. דפי המידע יוזנו במערכת ניהול התוכן של האתר.