הכנת מכרז

בין אם מדובר בגוף ציבורי הפועל בכפוף לחוק חובת המכרזים ובין אם מדובר בגוף עסקי המעוניין בפניה רשמית למציעים, הכנה של מכרז היא תהליך מובנה ומסודר בה הלקוח (המזמין) פונה למציעים (הספקים) כדי לרכוש מהם מוצרים ו/או שירותים.

הכנה של מכרז כוללת תיאור ברור ומפורט של הדרישות, המוצרים/השירותים, כתבי הכמויות, תנאים מסחריים רלוונטיים וכל מידע חיוני שיוכל לסייע למציע ההצעה להבין בצורה הטובה ביותר מהו הצורך ומהן הציפיות של מזמין העבודה.

בנוסף, יכלול המכרז טבלת ריכוז תאריכים, הסבר לגבי אופן העברת שאלות הבהרה, הסבר לגבי אופן מסירת/הגשת ההצעות, התחייבויות ואישורים שיש לצרף להצעה, אופן בחירת המציע הזוכה והיבטים משפטיים נוספים.

מעוניינים בפרטים נוספים?
מוזמנים ליצור איתי קשר:
שיחה קצרה > עצה טובה > ללא שום התחייבות
חן פינגר, 052-3555591

לכתבה ב-LinkedIn