כתיבת מכרז

תהליך כתיבת מכרז, כולל הפקת כתב מכרז (על בסיס מסמך הדרישות) אשר יופץ לספקים, בחירת הספקים אליהם יופנה המכרז, ניהול כנס ספקים והצגת הפרויקט, ניהול האינטראקציה עם הספקים (שאלות-ותשובות, הבהרות), קביעת מדדים, משקולות ואמות מידה לבחירת הספק הזוכה, מיון ההצעות, בחירת הספק הזוכה, וליווי הארגון עד לשלב חתימת הסכם העבודה עם הספק הזוכה.

בנוסף לכך, בעת כתיבת מכרז, מוצעת גם עזרה בהכנת הסכם העבודה (המשפטי) עם הספק הזוכה (עזרה הבאה מתוך ניסיון רב בתהליכים דומים, אך אינה באה להחליף את מעורבותו של היועץ המשפטי של הלקוח).