ליווי ופיקוח

ליווי ופיקוח

AddThis Social Bookmark Button

עזרה בליווי ופיקוח לאחר בחירת הספק הזוכה, עד להעלאתו לאוויר של הפרויקט. מטרתו העיקרית של הליך זה הוא לוודא כי הספק הזוכה, מקיים את כל התחייבויותיו, מספק את כל התוצרים כנדרש, עומד בלוחות הזמנים, אינו חורג מהתקציבים, והחשוב מכל – משביע את רצון הלקוח. במסגרת הליווי והפיקוח על תהליכי העבודה שלאחר בחירת הספק, יכללו בין היתר הפעולות הבאות:

 

  • ניהול פגישת ההתנעה עם הספק הזוכה
  • מעורבות בפגישות האפיון הפונקציונאלי שיבצע הספק הזוכה
  • מעורבות בפגישות תכנון ממשק המשתמש וקביעת הקונספט העיצובי של האתר
  • ניהול לוח הזמנים ואכיפת העמידה בו
  • פיקוח על אבני הדרך והתקציב
  • ביצוע בדיקות קבלה פונקציונאליות לאתר

פרויקטים

גדולים מהחיים

gdolim

דפי זהב

zap group

מלם

malam

אקומפוסטר

ecomposter

פינגרפרינט

fingerprint

אגוזי מקדמיה

egozim

 

כתובתנו:
חולון

כתובת למשלוח דואר

משלוח דואר

כתובת דואר אלקטרוני

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תפריט מהיר