כתיבת מכרזים

כתיבת מכרזים

AddThis Social Bookmark Button

תהליך כתיבת מכרז, כולל הפקת כתב מכרז (על בסיס מסמך הדרישות) אשר יופץ לספקים, בחירת הספקים אליהם יופנה המכרז, ניהול כנס ספקים והצגת הפרויקט, ניהול האינטראקציה עם הספקים (שאלות-ותשובות, הבהרות), קביעת מדדים, משקולות ואמות מידה לבחירת הספק הזוכה, מיון ההצעות, בחירת הספק הזוכה, וליווי הארגון עד לשלב חתימת הסכם העבודה עם הספק הזוכה.

 

בנוסף לכך, בעת כתיבת מכרז, מוצעת גם עזרה בהכנת הסכם העבודה (המשפטי) עם הספק הזוכה (עזרה הבאה מתוך ניסיון רב בתהליכים דומים, אך אינה באה להחליף את מעורבותו של היועץ המשפטי של הלקוח).

פרויקטים

גדולים מהחיים

gdolim

דפי זהב

zap group

מלם

malam

אקומפוסטר

ecomposter

פינגרפרינט

fingerprint

אגוזי מקדמיה

egozim

 

כתובתנו:
חולון

כתובת למשלוח דואר

משלוח דואר

כתובת דואר אלקטרוני

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תפריט מהיר