בדיקות קבלה

בדיקות קבלה

AddThis Social Bookmark Button

ביצוע בדיקות קבלה פונקציונאליות, יבוצעו לאחר שהספק הזוכה ימסור לבדיקות, גרסה אחרונה וסופית של המערכת הנדרשת. כהליך מקדמי לבדיקות הקבלה אשר יבוצעו על ידי, יועברו לספק הזוכה הנחיות לביצוע בדיקות המסירה מצידו.

הנחיות אלו, יכללו בין היתר ביצוע בדיקות התאמת תוכנה, בדיקות מסכי קלט, התאמה לממשק המשתמש, שאילתות ודו"חות, ממשקים, הסבות תוכן, בדיקות אינטגרציה, בדיקות מערכת, ועוד..., אשר יהיו באחריות הספק הזוכה.

פרויקטים

גדולים מהחיים

gdolim

דפי זהב

zap group

מלם

malam

אקומפוסטר

ecomposter

פינגרפרינט

fingerprint

אגוזי מקדמיה

egozim

 

כתובתנו:
חולון

כתובת למשלוח דואר

משלוח דואר

כתובת דואר אלקטרוני

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תפריט מהיר